Privacy statement

Het is de bezoekers van deze internetsite niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Quality Improvement Consultancy (Qi Consultancy) anders dan voor eigen gebruik, op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

 

Qi Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze internetsite of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Iekendonksevoort 79

5706 HH Helmond

 


KvK:  70983267

Btw-nummer: NL147979195B01

IBAN:  NL46KNAB0257205829