De Qi-belofte

Qi Consultancy weet wat ervoor nodig is om toekomstbestendig te veranderen. Een veranderende marktvraag vraagt om wendbaarheid van uw organisatie. U zoekt naar blijvende oplossingen: advies omgezet in concrete actie en resultaten. Het veranderingsproces wordt zo niet alleen gevolgd, maar leidt ook tot prestatieverbetering.

 

We dragen zorg voor de verandering die voor u wenselijk is, zodat uw organisatie klaar is voor de markt van morgen. Zowel in middelen als in mensen. Vanzelfsprekend wordt in veranderprocessen uw personeel meegenomen in de verandering. Het gaat dan om mindset-verandering, zodat de inhoudelijke kennis binnen uw organisatie blijft.

 

Wij geloven in de potentie van uw medewerkers en in die van uw organisatie. In alles stellen wij de ontwikkeling van uw medewerkers en organisatie centraal. Wij koesteren de ambities, stimuleren de talenten van uw medewerkers en bieden u een breed aanbod aan van onze dienstverlening. Wij hebben ambitie en leggen samen met uw medewerkers  een stevige basis voor uw toekomst!

 

Qi Consultancy belooft resultaat. Daarom doen wij u deze vijf beloftes:

  1. We zorgen voor vertrouwen binnen uw afdeling of organisatie.
  2. We gaan confrontaties aan, zodat de problematiek wordt benoemd en opgelost.
  3. We brengen betrokkenheid en eenheid binnen uw team; zo ontstaat er bereidheid om samen te werken.
  4. We spreken mensen aan op hun verantwoordelijkheden.
  5. We richten ons op collectieve resultaten en prestatiegerichte werknemers.

 

Wat brengen deze beloftes uw organisatie?

  1. Er ontstaat individueel en collectief leiderschap en eigenaarschap.
  2. Mensen durven belangrijke beslissingen te nemen.
  3. Er wordt een strategisch langetermijnperspectief ontwikkeld.
  4. Er ontstaat een inspirerende en dynamische werkomgeving.
  5. In de samenwerking worden respectvolle principes nagestreefd.

Iekendonksevoort 79

5706 HH Helmond

 


KvK:  70983267

Btw-nummer: NL147979195B01

IBAN:  NL46KNAB0257205829